شرکت مفتا2019-12-29T07:12:06-01:00

Project Description

پروژه ایمن سازی شرکت مفتا

درب ورودی یکی از واحدهای شرکت تخصصی مفتا

مشخصات پروژه

در این پروژه هدف ایمن سازی ورودی یکی از واحد های مجموعه بود که با توجه به اهمیت این بخش، از دستگاه کنترل تردد کارابان مدل KTA-3450 استفاده شد. این دستگاه امکان تعریف زمان بندی ترددها و همچنین ترکیب دسترسی را دارا می باشد.

برای درهای چوبی معمولی اغلب از قفل های مقابل برقی استفاده می شود که در این پروژه نیز از همین نوع قفل نصب شده است. برای مشاهده انواع قفل می توانید به بخش تجهیزات جانبی دستگاه های کنترل تردد مراجعه نمایید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر، مشاوره و خرید محصولات با ما تماس بگیرید.

تماس با ما!