کنترل پنل دسترسی2020-09-12T08:06:43-01:00

کنترل پنل مدیریت دسترسی

راهکاری جامع و کاربردی جهت کنترل دسترسی چندین ورودی و یا گذرگاه توسط یک دستگاه

پنل کنترل دسترسی

KCP-460

بیشتر بدانید!
کنترل تردد آسانسور

KEC-10

بیشتر بدانید!
کنترل پنل کارتی

KCP-200

بیشتر بدانید!

برخی از مشتریان کارابان

مشتریان سامانه های کنترل تردد کارابان از میان سازمان ها و ادارات دولتی، شرکت های خصوصی، کارخانه ها، معادن، بیمارستان ها و حتی منازل مسکونی هستند. بدیهی است نام برخی از مشتریان ما به دلایل امنیتی در اینجا ذکر نمی شود.

چرا کارابان؟