دستگاه کنترل دسترسی2021-01-12T10:17:06-01:00

دستگاه کنترل دسترسی

راهکاری نوین در راستای تضمین امنیت اماکن و گذرگاه های گوناگون با بهره مندی از تکنولوژی های مدرن شناسایی بایومتریک.

دستگاه کنترل تردد کف دست

KTA-950P

بیشتر بدانید!
دستگاه کنترل تردد wifi

KTA-3600

بیشتر بدانید!
دستگاه کنترل تردد ضدآب

KTA-3500

بیشتر بدانید!
دستگاه کنترل تردد اثرانگشتی

KTA-3450

بیشتر بدانید!
دستگاه کنترل دسترسی زد کی

KTA-3350

بیشتر بدانید!
دستگاه کنترل دسترسی ضد آب

KTA-2000

بیشتر بدانید!
دستگاه کنترل دسترسی کوچک

KTA-1000

بیشتر بدانید!

برخی از مشتریان دستگاه کنترل تردد و کنترل دسترسی کارابان

مشتریان سامانه های کنترل تردد کارابان از میان سازمان ها و ادارات دولتی، شرکت های خصوصی، کارخانه ها، معادن، بیمارستان ها و حتی منازل مسکونی هستند. بدیهی است نام برخی از مشتریان ما به دلایل امنیتی در اینجا ذکر نمی شود.

چرا کارابان؟